Diciembre Media

Imprimir
Día/Curso Iº “A” Iº “B” IIº “A” IIº “B” IIIº “A” IIIº “B”
VI 01 Historia

Matemática

AE1-4

LU 04

Historia

AE15 y AE16

Historia

AE15 y AE16

MA 05

Historia

AE13, 14 y  15

MI 06 Matemática OA14

Historia

AE13, 14 y 15

JU 07

Último

Día de  Clases

Último

Día de  Clases

Último

Día de  Clases

Último

Día de  Clases

Último

Día de  Clases

Último

Día de  Clases

VI 08 F E R I A D O
LU 11
MA 12
MI 13
JU 14 Acto Finalización Acto Finalización Acto Finalización Acto Finalización Acto Finalización Acto Finalización
VI 15
LU 18

Término

Año Escolar

Término

Año Escolar

Término

Año Escolar

Término

Año Escolar

Término

Año Escolar

Término

Año Escolar

MA 19
MI 20
JU 21
VI 22