Julio 2019 – Primer Ciclo

Imprimir
Día/Curso 1º “A” 1º “B” 2º “A” 2º “B” 3º “A” 3º “B” 4º “A” 4º “B”
MA 02 MAT.
OA17
MAT.
OA17
HISTORIA
OA1
HISTORIA
OA1
LENGUAJE
OA3
LENGUAJE
OA3
MI 03
JU 04 MAT
OA12
MAT
OA12
MAT.
OA22
VI 05

HISTORIA

OA7

HISTORIA

OA7

LECTURA
COMPLEM.
LECTURA
COMPLEM.
MAT.
OA22
LU 08 LITURGIA
ACCIÓN DE GRACIAS

MAT.
OA16

LITURGIA
ACCIÓN DE
GRACIAS

MAT.
OA16

LITURGIA
ACCIÓN DE
GRACIAS

LENGUAJE
OA 2

LITURGIA
ACCIÓN DE
GRACIAS

LENGUAJE
OA 2

LITURGIA
ACCIÓN DE
GRACIAS
LITURGIA
ACCIÓN DE
GRACIAS
LITURGIA ACCIÓN DE GRACIAS LITURGIA
ACCIÓN DE
GRACIAS
MA 09 MAT.
OA 4
MAT.
OA 4
HISTORIA
OA4
LENGUAJE
OA25
 
HISTORIA
OA4
LENGUAJE
OA25
 
MI 10 MAT
OA13
MAT
OA13
JU 11
VI 12

Lunes 15 a viernes 25 – VACACIONES DE INVIERNO

LU 29
MA 30 HISTORIA
OA 1 OA 2
HISTORIA
OA 1 OA 2
Lec. Complem. Lec.
Complem.
MA 31 LENGUAJE
LECT. COMPLM.
LENGUAJE
LECT. COMPLM.
LECT.
COMPLM.
LECT.
COMPLM..