Septiembre 2019 – Segundo Ciclo

Imprimir

Día/Curso

5º “A”

5º “B”

6º “A”

6º “B”

7º “A”

7º “B”

8º “A”

8º “B”

LU

02

Lenguaje
libro OA 13

MA

03

MI

04

Lenguaje
libro OA 13

Historia
OA6

JU

05

Lenguaje
libro OA 7

Música
trabajo en clases
OA7

Lenguaje
libro OA 7

Historia
OA6

VI

06

Música audición de repertorio
OA2, OA3

LU

09

Ciencias
OA1-7

Música
OA1
trabajo en clases

EV.  DE MONITOREO LENGUAJE

EV.  DE MONITOREO MATEMATICA

MA

10

PRESENT. ED.FISICA

PRESENT.
ED. FISICA

Ciencias
OA1-7

PRESENT. ED. FISICA

PRESENT. ED.FISICA

PRESENT. ED.FISICA

PRESENT. ED.FISICA

OA06-13
(entrega de video)
EV.  DE MONITOREO MATEMATICA

 

OA06-13
(entrega de video)
EV.  DE MONITOREO LENGUAJE

MI

11

JU

12

Historia
OA9 y 10

PRESENT.
ED. FÍSICA

Historia
OA9 y 10

PRESENT.
ED. FÍSICA

VI

13

Día de la Chilenidad

 

16 al 20 – VACACIONES FIESTAS PATRIAS

LU

23

MA

24

Inglés
OA 16

Inglés
OA 16

Lenguaje
OA 24

Lenguaje
OA 24

MI

25

Ciencias
OA 10 A 14 FUSION

BIOLOGIA OA3
entrega trabajo

JU

26

Música
OA1
trabajo en clases

Activ. Historia
OA 12y 13

Activ. Historia
OA 12y 13

VI

27

Ciencias
OA 10 A 14 FUSION

Música OA3 audición de repertorio

Inglés
OA 16

Inglés
OA 16

Biología
OA3
entrega trabajo

LU

30

Música
OA4
repertorio La Barcarola